DYŻUR WAKACYJNY- WNIESIENIE OPŁATY ZA ŻYWIENIE

26.05.2017

 DYŻUR WAKACYJNY- WNIESIENIE OPŁATY ZA ŻYWIENIE


Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny w przedszkolu/oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało zakwalifikowane, jest wniesienie opłaty za wyżywienie w czasie dyżuru, w terminie 21 dni od dnia udostępnienia listy zakwalifikowanych.

Opłatę w wysokości 85,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy:

11 1030 1508 0000 0005 5054 1122.

W treści przelewu należy wpisać:

„opłata za żywienie na dyżurze wakacyjnym – imię i nazwisko dziecka".

« inne aktualności